Hokkanen Pekka

      ”Teosteni ideat syntyvät kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että rakentelen luonnoksistani teoskokonaisuuden, joka rakentuu kuin palapeli. Toisinaan teos syntyy mielessäni lähes valmiina, eheänä kokonaisuutena. Minulle tärkeää teoksessa on hyvä idea ja viimeistelty lopputulos.”

s. 1979, taidegraafikko
Suomen Taidegraafikot ry. jäsen
Lahden Taidegraafikoiden jäsen
Teoksia useissa julkisissa ja yksityisissä taidekokoelmista. Osallistunut lukuisiin kansainvälisiin taidenäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Yksityisnäyttelyitä Suomessa ja Bulgariassa. Kansainvälisiä palkintoja.

Hokkanen työskentelee mezzotinton, kuparikaiverruksen, kuivaneulan, puupiirroksen ja useiden piirustustekniikoiden avulla. Teoksille ominaisia piirteitä ovat arvoituksellisuus ja viimeistelty jälki. Työskentely on vegaaniystävällistä.


b.1979,  Finnish printmaker

Member of the Association of Finnish Printmakers
Member of Lahti Graphic Artist Association
Works in several public and private art collections
Participated in many international exhibitions in Finland and abroad.
Solo exhibitions in Finland and Bulgaria. Received international awards.

Hokkanen works with mezzotint, copper engraving, dry point, woodcut and several drawing techniques. His works are enigmatic and refined. Methods and materials are vegan-friendly.

      ”My working process follows two different paths. The first is to build the whole artwork as a puzzle. Another way is just to work with an idea, which is already in my mind. To me, the most important thing in my working process is a good idea and well-executed fine result.”

logo

 

PEKKA HOKKANEN
facebook.com/hokkanenpekka

hokkanen_henget_tyosso2-1

Henget työssä / Ghosts at work
Puupiirros / Woodcut
36 x 53  cm, 2016

hokkanen_henki_kaipaa2-1

Henki kaipaa / Ghost with craving
Puupiirros / Woodcut
36 x 53 cm, 2016

”Jos olisin puu, olisin juurtunut”