Heli Kurunsaari, Galleria Vanha Kappalaisentalo, Porvoo 8.2. – 3.3.2019

HELI KURUNSAARI

VASTAKAIKU
Galleria Vanha Kappalaisentalo, Porvoo 8.2. – 3.3.2019
Välikatu 13, Porvoo
Avoinna ti-su klo 10-16

Taide on minulle muistin ja ymmärtämisen väline, jonka kautta hahmotan mennyttä ja tunnustelen nykyisyyttä. Kuva voi olla kuin ikkuna ajassa, johon peilata omia ajatuksiaan ja tuntojaan. Vähän samalla tavoin kuin satoja vuosia paikallaan ollut rakennus, jossa elämä ja ihmiset ovat virranneet talon sisään, ulos ja ohitse. Käsittelen taiteessani ihmisyyttä ja ihmisen kuulumista ympäristöönsä ja historiaansa. Pohdin mitä kaikkea kannamme mukanamme, välitämme ja siirrämme eteenpäin uusille sukupolville. Nyt on meidän aikamme ja meidän valintamme määrittävät tulevaisuuden historiaa.
Näyttelyn teokset on toteutettu yhden laatan puupiirrostekniikalla. Työni rakentuvat lukuisista toistensa päälle vedostetuista värikerroksista. Pitkässä työskentelyprosessissa vanerilaatan kaiver-taminen ja värin vedostaminen vuorottelevat kunnes kuva on valmis ja puulaatta on veistetty rikki. Jokainen valmis kuva pitääkin sisällään paljon aikaa ja ajattelua. Kerros kerrokselta kasvava teos rakentuu samalla eräänlaisista ajatuskerroksista tai – kierroksista. Teokset ovat valmistuneet muutaman viime vuoden aikana.
Heli Kurunsaari

Heli Kurunsaari (s. 1971 Lapua) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on val-mistunut kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista vuonna 1996, ja suorittanut taiteilijan pedago-giset opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa 2000 ja kuvataiteen maisteriopinnot Kuvataideaka-temiassa Helsingissä 2013. Kurunsaari on osallistunut näyttelyihin vuodesta 1992 alkaen.
Heli Kurunsaaren teoksia on useissa keskeisissä julkisissa taidekokoelmissa kuten Kiasman, Suo-men valtion sekä Helsingin taidemuseon ja lukuisten muiden kaupunkien taidekokoelmissa. Ku-runsaari kuuluu kolmihenkiseen taiteilijaryhmä Hyärylliseen yhdessä Jouko Korkeasaaren ja Sari Koski-Vähälän kanssa.

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

www.helikurunsaari.net, heli.kurunsaari@suomi24.fi, 040 521 6953, instagram: helikurunsaari

Kurunsaari-House of Clivia copy