Tuula_lastunousee1920500
Taidetta, jossa kaikuu puun puhe
Taina_Tn_harjoja1920500
Tuula_vedostuslauta1920500
Finnish Woodcut Artist Society since 2014
Taina_talttojen_teroitus1920500
TanttuA_leikkaus2-1920500
Maailman vanhin painomenetelmä
Tuula_colorcups21920500

Suomen Puupiirtäjien Seura on vapaa taiteilijayhteisö. Se perustettiin Helsingissä 10. lokakuuta 2014. Seuran tarkoituksena on vilkastuttaa puupiirrokseen erikoistuneiden taiteilijoiden välistä kanssakäyntiä ja vahvistaa käsinpainetun puupiirroksen asemaa suomalaisessa taidemaailmassa. Kansainvälisten yhteyksien luominen on myös yksi tärkeistä päämääristämme.

Jäsenkuntamme koostuu ammattitaiteilijoista, taidegrafiikan opiskelijoista ja pitkälle edenneistä puupiirroksen harrastajista. Pidämme tärkeänä osaamisemme jatkuvaa kehitystä ja ilmaisumme uudistumista. Toimintaamme kuuluukin näyttelytoiminnan ja tapahtumien järjestämisen lisäksi kohopainotekniikkojen opiskelua ja opetusta, sekä materiaalien ja työvälineiden kehittämistä.

Puupiirros on maailman vanhin painomenetelmä. Se keksittiin Kiinassa yli 1500 vuotta sitten. Euroopassa sen kehitys alkoi paperin valmistuksen myötä 1300-luvulla ja huipentui kirjojen kuvitustekniikkana erityisesti Saksassa. 1900-luvun taitteessa modernin puupiirrostaiteen innoittajana toimi japanilainen ukiyo-e taide. Monet taidegrafiikkaa tekevät kuvataiteilijat, kuten mm. Edvard Munch ja Paul Gauguin valitsivat tekniikaksi juuri puupiirroksen tavoitellessaan ekspressiivisyyttä ja primitiivisyyttä. Suomalaisen taidegrafiikan isä oli Akseli Gallen-Kallela, jonka ensimmäiset grafiikantyöt olivat puupiirroksia.

Suomen Puupiirtäjien Seuran taiteilijat jatkavat omalla työllään tätä vanhaa taideperinnettä. Seuran aktiivisen toiminnan myötä suomalainen puupiirros on kokemassa vahvaa nousua. Jos olet taiteilija ja sinussa on kipinää puupiirrostaidetta kohtaan, liity mukaan värikkääseen joukkoomme!

Mitä on puupiirros?

Perinteiset taidegrafiikan tekniikat jaetaan kolmeen pääryhmään sen mukaan kuinka painettavat viivat tai pinnat laatassa sijaitsevat eli mitkä osat laatasta ottavat vastaan painoväriä. Kohopainotekniikassa painopinnat ovat laatan muuta osaa korkeammalla siis ikään kuin reliefinä. Syväpainotekniikassa eli metalligrafiikassa viivat on kaiverrettu tai syövytetty laatan pintaan. Laakapainotekniikassa laatan väripinnat ja painovapaat alueet ovat samassa tasossa.

Kohopainotekniikka on grafiikan tekniikoista vanhin. Euroopassa kohopainolaatoilla tehtiin kankaanpainantaa viimeistään 1000-luvulla, Kiinassa ja Japanissa jo vuosisatoja aikaisemmin. Taidegrafiikassa käytettäviin kohopainotekniikoihin kuuluvat ikäjärjestyksessä puupiirros (1300-luvun lopulla), puukaiverrus (1700-luvun lopulla) ja linopiirros (1910-luvulla).

Lue lisää

Puupiirroksen historiaa

Keskiajan ihmisen elämässä alkoi 1300-luvun lopulla uusi mullistava aika, kun painettuja kuvia alkoi ilmaantua markkinoille. Tämän teki mahdolliseksi paperi, jota tuolloin oli jo niin runsaasti saatavilla, että se hintansa puolesta soveltui kansanomaisten hartauskuvien ja pelikorttien painamiseen. Ensimmäiset paperille painetut puupiirrokset ajoittuvat 1300-luvun lopulle, mutta jo 1400-luvun toisella neljännekselle puupiirrosten tuotannon ja kysynnän on täytynyt olla sangen suurta. Kuvien markkinat synnyttivät työpajoja, usein luostarien yhteyteen, joissa pian erikoistuttiin eri työvaiheisiin, piirtämiseen, laatan veistämiseen ja kuvan painamiseen. Grafiikkaan oleellisesti liittyvä työpajatraditio on siis kehittynyt varhaisen puupiirrostuotannon ympärille.

Lue lisää.